המלצות

Facebook API Ratning: {"error":{"message":"Error validating access token: The user is enrolled in a blocking, logged-in checkpoint","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":490,"error_data":"{\"checkpoint_flow_id\":\"214217655267604\",\"checkpoint_content_id\":\"0\",\"show_native_checkpoints\":\"\"}","fbtrace_id":"AgamvOQB4ZnfH3h4hc7Uedn"}}