המלצות

Facebook API Ratning: {"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":460,"fbtrace_id":"A2Wp-B_R4iNFR5DAZpdW7bv"}}